Rozvíjím se - batolata 18 - 36 měsíců

Tyto kurzy jsou vhodné i jako pokračování kurzů Znakujeme se zpěvem a hrou 1 a 2.
Někdy jsou v nabídce jako kurz znakování č. 3.

Miminko je úžasná lidská bytost, která má nepředstavitelný potenciál. Míra jeho rozvoje bude záležet na prostředí, ve kterém vyrůstá. Vzhledem k tomu, že emoce i kognitivní funkce se rapidně rozvíjí ihned po narození (některé zdroje spekulují i o rozvoji ještě dříve) je prostředí, které dítě obklopuje nedocenitelně důležité pro jeho přirozený rozvoj. 

\"Susan-Godwyn-Linda-Acredolo-sm\"Neurovědci, vývojoví psychologové a mnoho dalších odborníků si kladou otázky, jak můžeme my rodiče působit na dítě, aby jeho rozvoj nebyl nijak omezen a byl vhodně stimulován. Těmto otázkám se během své mnohaleté kariéry věnují i vývojové psycholožky z USA - Linda Acredolo, PhD. a Susan Goodwyn, PhD. Na tyto témata publikovaly i několik bestsellerů a vytvořily program pro rodiče a děti, ve kterém se přátelskou a radostnou formou rodiče dozvědí o moderních poznatcích o raném rozvoji dítěte a zároveň si to hravou formou pod vedením certifikované lektorky při kurzu se svým miminkem či batolátkem vyzkouší. 

Knihy

\"babyminds-book\"Sou\"baby-hearts-book\"částí kurzů jsou i cenné informace z besellerů Baby Minds - o rozvoji kognitivní inteligence a Baby Hearts - o rozvoji emocí neboli emoční inteligence. Tyto knihy bohužel zatím nebyly přeloženy do češtiny, ale byly přeloženy do mnoha jazyků, takže mnoho rodičů je může najít v řeči, které rozumí.

Nabídka kurzů

Tento program s názvem On The Grow se rozšířil ze Spojených Států i k nám. Pod názvem Rozvíjím se - cesta za poznáním jej nabízí lektorky s mezinárodně platnou certifikací na mnoha místech ČR a SR. 

Blok kurzů pro batolata od 1 do 3 let

Každá lekce trvá 45 minut. Rodiče mohou s dětmi absolvovat celý blok, nebo si vybrat jednotlivé kurzy. 

 • 1
  Úvod do psychomotorického vývoje batolete
  Úvodní lekce s informacemi pro rodiče, praktickými ukázkami i příklady z života s batoletem.
 • 2
  Dobrodružství venku
  Poznávám přírodu i své schopnosti. Rozvoj dovedností a sebedůvěry. Napomáhá k probuzení touhy po poznávání přírody.
 • 3
  Podmořská dobrodružství
  Zábava, při které se dítě učí nejen sebekontrole. Fascinující téma podmořského světa, na kterém se děti učí nejen nové věci a slova, ale i ovládat sebe sama.
 • 4
  Náš duhový svět
  Učím se barvy. Děti objevují barvy v okolním světě a rodiče získávají nekonečné inspirace k podpoření zvídavosti svých dětí.
 • 5
  Pozor, jedu!
  Cesta, jak dovést dítě ke spolupráci. Dětmi milované téma dopravních prostředků a pohybu vůbec, při kterém se děti učí, jak spolupracovat s druhými.
 • 6
  Hurá na nočník!
  Nejoblíbenější téma celé série. Unikátní metoda, kterou už tisíce českých rodičů využilo k tomu, aby respektujícím způsobem pomohli dítěti odložit plenky ještě předtím než mu byly 2 roky!
 • 7
  Miminnko a já
  Unikátní kurz pro batolata, které očekávají nebo už mají mladšího sourozence. Pomáhá ve sbližování sourozenců a rodiče získávají spoustu užitečných tipů, jak pomoci batoleti najít si své místo v rodině s příchodem mladšího sourozence.
 • 8
  Mňam! Etiketa pro batolata
  Na tématu jídla se dětí učí nejen jak stolovat, ale také základy slušného chování jako naučit se poděkovat a poprosit, když si o něco říkají. Vše zábavnou formou a se spoustou tipů pro rodiče, jak rozvoj způsobného chování v batoleti podpořit.

Dobrodružství venku

Poznávám přírodu i své schopnosti

Tento kurz pomáhá dětem vidět a ocenit kouzlo venkovního světa, který je obklopuje. Během zábavných písniček, aktivit, znakování a jednoduchých kreativních projektů se děti učí poznávat přírodu i své schopnosti. Při jednoduchých aktivitách získávají děti pocit hrdosti z dosaženého úspěchu. Rodiče se dozvědí, co autorky úspěšných knih - Linda Acredolo, Ph.D. a Susan Goodwyn, Ph.D. – doporučují na téma, jak u dětí tento pocit šetrně podpořit. Napomáhá k probuzení touhy po poznání přírody. Kurz mimojiné obsahuje i cenné informace pro rodiče z bestselleru Baby Hearts.

O kurzu

Vhodné pro děti ve věku: 18 - 36 měsíců
Počet lekcí: 1
Délka lekce: 45-60 minut
Doporučená cena lekce: 220 Kč
Zaměření kurzu: Rozvoj nezávislosti
Doplňující výukové materiály: CD s hudbou a zpěvníček ke kurzům Znakujeme se zpěvem a hrou.

Podmořská dobrodružství

Zábava, při které se dítě učí nejen sebekontrole.

Naučte se jednoduché znaky označující zvířátka, která žijí pod hladinou moře, pomocí zábavných písniček, her a aktivit. Kromě veselé zábavy se také dozvíte tipy a strategie, které autorky úspěšných knih pro rodiče - Linda Acredolo, Ph.D. a Susan Goodwyn, Ph.D. – doporučují k tomu, abyste pomohli děti naučit se sebekontrole. Kurz mimojiné obsahuje i cenné rady pro rodiče z beselleru Baby Hearts. 

O kurzu

 

Vhodné pro děti ve věku: 18 - 36 měsíců
Počet lekcí: 1
Délka lekce: 45-60 minut
Doporučená cena lekce: 220 Kč/lekce
Zaměření kurzu: Rozvoj sebekontroly - pomoci dětem kontrolovat impulzy
Doplňující výukové materiály: CD s hudbou a zpěvníček ke kurzům Znakujeme se zpěvem a hrou.

Náš duhový svět

Učím se barvy

V tomto interaktivním kurzu se děti a rodiče naučí zábavné aktivity a hry, které dětem pomohou objevit barvy ve světě kolem nich. Naučí se znaky označující barvy a dozvědí se, jak barvy pomáhají vytvořit základy k dalšímu poznávání.  Kurz mimojiné obsahuje i cenné rady pro rodiče z beselleru Baby Minds autorek programu.

O kurzu

Vhodné pro děti ve věku: 18 - 36 měsíců
Počet lekcí: 1
Délka lekce: 45-60 minut
Doporučená cena lekce: 220 Kč/lekce
Zaměření kurzu: Barvy a základy klasifikace
Doplňující výukové materiály: CD s hudbou a zpěvníček ke kurzům Znakujeme se zpěvem a hrou.

Pozor, jedu!

Cesta jak dovést dítě ke spolupráci

Pomocí tématu dopravních prostředků se děti v kurzu plném zábavných znaků, písniček, příběhů a aktivit učí spolupracovat s druhými. Rodiče se dozvědí tipy a náměty na výchovné taktiky, které autorky úspěšných knih - Linda Acredolo, Ph.D. a Susan Goodwyn, Ph.D. – doporučují pro zvládnutí této nelehké kapitoly ve výchově dětí. Kurz mimojiné obsahuje i cenné rady pro rodiče z bestselleru Baby Minds.

 

O kurzu

Vhodné pro děti ve věku: 18 - 36 měsíců
Počet lekcí: 1
Délka lekce: 45-60 minut
Doporučená cena lekce: 220 Kč
Zaměření kurzu: Rozvoj spolupráce s druhými
Doplňující výukové materiály: CD s hudbou a zpěvníček ke kurzům Znakujeme se zpěvem a hrou.

Další kurzy vycházející z metody Baby Signs

Znak hotovo
Kurzy pro děti a rodiče, kde se děti učí komunikovat pomocí znaků při hře a veselých písničkách.…
Vše, co potřebujete vědět, abyste mohli úspěšně začít znakovat. Seminář pro rodiče, videa pro děti, výukové materiály…
Vše, co potřebujete vědět, abyste mohli úspěšně začít znakovat. Seminář pro rodiče, videa pro děti, výukové materiály…
Kurzy pro miminka od 2 do 6 měsíců. Maminky se dozví jak proměnit čas na bříšku v…
Znak pro ptáčka
Kurzy rozvoje dovedností se znakováním vhodné pro batolata 18-36 měsíců navazují na kurzy Znakujeme se zpěvem a…
Snadný a zábavný způsob, jak naučit dítě chodit na nočník dříve, než se naučí mluvit.
Rodiče se dozví vše, co potřebují, aby mohli se svým dítětem s úspěchem znakovat.