Informace o znakování Baby Signs pro specialisty

Používání symbolických gest (symbolic gesturing), jak se znakování nazývá v odborné literatuře, poprvé popsaly autorky programu Linda Acredolo, Ph.D. a Susan Goodwyn, Ph.D. již v 80. letech 20. století. Poté následoval dlouholetý výzkum, který prokázal široké spektrum přínosů znakování z oblasti kognitivního a emočního rozvoje dětí, které s dětmi zůstávají i dlouho poté, co děti znakování nahradí mluvenou řečí.

Program je celosvětově využíván především u dětí s běžným vývojem. Existují i studie prokazující přínosy programu pro děti s různými druhy postižení a poruchami vývoje.

Pro odborníky pracující s dětmi do 3 let - pediatry, logopedy, psychology, sociální pracovníky a další - jsme připravili dokument s informacemi o vědeckém základu programu Baby Signs a o přínosech používání symbolických gest v předverbálním období - ke stažení v češtině, ke stažení ve slovenštině. Zde je odkaz na výzkum v angličtině.

I mezi českými a slovenskými odborníky jsou ti, kteří mají se znakování zkušenost - buď u vlastních dětí, nebo i ve své klinické praxi. V této sekci uvádíme některé z nich. 

Kontakty na specialisty, kteří mají zkušenosti s Baby Signs

  • Mgr. Eva Pekařová * klinický logoped * Zlín * logopediehrave@gmail.com
  • Mgr. Bc. Ivana Procházková * speciální pedagog * Brno * brno@gokids.cz
  • MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. * lékař, VŠ pedagog * České Budějovice * marketa.kastnerova@gmail.com
  • PaedDr. Anastázia Kormanová * klinický logoped * Bratislava * anastazia.kormanova@gmail.com
  • PaedDr. M. Jancíková * klinický logoped * Jablonec nad Nisou * jancikovam@hotmail.cz
  • Mgr. Hana Janíčková * speciální pedagog * Ratiboř u Vsetína * hanulka@seznam.cz
  • Mgr. Jana Balážová, PhD. * speciální pedagog * Piešťany, Trnava a okolí * johankabalazova@gmail.com
  • Mgr., Bc. Iva Sedláčková * psycholog * Litomyšl * iva.sedlackova1@seznam.cz