Proč samotná intuice ve výchově miminek často nestačí

V minulém článku jsme si přiblížili teorii vazby a proč je pro rodiče miminek dobré, o tomto konceptu z psychologie vědět. Řekli jsme si, že podle výzkumů až polovina dětí  vyrůstá s různě vážnou poruchou vazby. Dnes se zaměříme na konkrétní situace ze života s miminkem, které tvorbu vazby ovlivňují.

Vnímaví rodiče jsou základem úspěchu

Umět se vcítit do pocitů dítěte a porozumět tomu, co vlastně dítě dělá a proč, není snadné. Je to rozhodně snazší pro rodiče, kteří vědí, čeho je dítě v jakém věku schopno. Pomůže jim to pochopit, že dítě nemá vždy kontrolu nad tím, co dělá, a že nedělá naschvály. Intuice je pro rodiče důležitá, ale je potřeba si uvědomit, že spousta z toho, co intuitivně cítíme, vychází z našich (třeba i nevědomých) vzpomínek z našeho raného dětství. Proto většina rodičů vychovává své děti podobně, jako byli sami vychováváni. Pokud máme pocit, že jsme byli vychováváni tak, jak si to přejeme pro své děti, můžeme se na svou intuici spoléhat mnohem více, než pokud cítíme, že bychom své děti chtěli vychovávat jinak. V takovém případě je lepší spolehnout se na vědomosti o vývoji dítěte a naučit se pracovat s vlastními emocemi tak, abychom dokázali zejména ve vypjatějších situacích reagovat jinak, než to máme zažité z domova. Znalost vývojových stádií dítěte rodičům pomůže ocenit schopnosti svých miminek a batolátek zejména v situacích, kdy dítě své dovednosti získává nebo trénuje při aktivitě, která hraničí s naší tolerancí. Když víme, co je za tím, je pro nás snazší reagovat s láskou a respektem. Ukažme si to na příkladu.

Znáte hru: „Házíš, já zvedám.“ ?

Typickým příkladem je sedmiměsíční miminko, které na zem hodí hračku. Maminka hračku zvedne a vrátí mu ji. Během několika vteřin hračka letí zpět na zem a za ní i láhev s čajem, která se nacházela v dosahu. Dítě si tím testuje svět, a pozoruje, co se stane, když věci pošle „přes palubu“. To se neznalé mamince může zdát jako zlomyslnost a jako jediné správné řešení vidí odebrání všech věcí „v ohrožení“ z dosahu dítěte. Informovaná maminka ví, že její dítko se učí důležitou lekci o tom, jak uvolnit ruku a věci upustit a následně i to, že věci jsou přitahovány k zemi. Ani ji nenapadne dítě za to trestat i když třeba vymyslí jak to udělat, aby se při téhle činnosti nic nerozbilo nebo neušpinilo.

Intuice ve výchově rozhodně pomůže, ale sama o sobě často nestačí. Informovaní rodiče vychovávají úspěšnější a šťastnější děti.

Zrcadlení pocitů

Miminka od přírody milují přímý kontakt s lidmi. Všichni to známe – miminko se usměje, maminka se také usměje, miminko se zamračí, maminka se podívá smutně, miminko si zabrouká, maminka napodobuje jeho zvuk. Tahle interakce je nejen příjemná miminkům, protože v tomhle velkém světě, který je zatím mimo jejich kontrolu, mají možnost něco konečně ovlivnit, ale je také nezbytná pro zdravý emoční rozvoj dítěte. Umožňuje totiž dítěti pocítit, že mu někdo rozumí. Stejný pocit jaký zažíváme my dospělí, když nás někdo opravdu dobře chápe. Výzkum prokázal, že už velmi malá miminka si pamatují, kdo jim takto rozumí a kdo ne. A představte si, že to, jak se na ně někdo nepěkně mračil, si pamatují i mnoho měsíců.

Paměť miminek je větší než si myslíme

Psychologové testovali pětiměsíční miminka při této interakci. Žena, která test prováděla nejprve komunikovala tak, jak to bylo miminku příjemné a pak přestala – dívala se na miminko se „zmraženým“ obličejem. Po 15ti měsících dětem pustili video tří různých žen, které promlouvaly k dětem. Tato dvacetiměsíční batolátka bezpečně poznala, která žena se na ně nepěkně tvářila, když byla maličká miminka a odmítala se na video dívat. Zdá se tedy, že miminka si nejen mnoho pamatují, ale i jen tak snadno neodpouštějí!

Spokojený rodič = spokojené dítě

Dalším důležitým aspektem při vytvoření vztahu k dítěti, je spokojenost a pohoda rodiče. Deprese nebo nespokojenost může nastat z mnoha různých důvodů – problémy v manželství, finanční potíže, zdravotní komplikace nebo třeba jen příliš mnoho starostí a málo času se s nimi poprat. Pokud však deprese trvá delší dobu, vážně to postihne i emoční zdraví dítěte. Souvisí to hlavně s tím, že pro mámu v depresi je příliš těžké, aby byla citlivá, vnímavá a naladěná na dítě. Chybí jí energie, trpělivost a radost ze života, která je potřeba k péči o miminko nebo aktivní batole. Výsledkem často bývá, že děti matek v depresi, mají pocit, že jsou odmítány a prožívají strach – pocity, které způsobí tvorbu nejisté vazby.

Čím víc lidí, tím větší šance dobře vychovat dítě

V angličtině existuje známé přísloví „It takes a village to raise a child“ (volný překlad: K výchově dítěte je potřeba celá vesnice) … ve výzkumech se ukázalo, že na tom něco bude. Rodiče, kteří patří do nějaké skupiny ať je to skupina, kterou spojuje místo bydliště, společné zájmy nebo náboženství, pokud se vzájemně schází, společně řeší problémy, vzájemně si hlídají děti, jezdí spolu na výlety a dovolenou, přispívá to celkově ke spokojenosti rodičů i dětí. A tak není překvapením, že v průměru děti rodičů, kteří se takto „druží“ vyrůstají ve spokojenější a úspěšnější jedince.

Více o tématu pevné vazyby se můžet dozvědět v našich seminářích o rozvoji emoční inteligence u dětí od narození do tří let.