Je tu měsíc s montessori. Materiály ke stažení, tipy a slevy na celý online Montessori kurz 20% nebo 1. lekce se slevou 55% zde >>

Zveme rodiče s miminky a batolaty na akci Znakujeme se zvířátky ze zoo 12.6.2024. Registrace zdarma zde >>

Děti s opožděným vývojem řeči a znakování

Překlad výtažku článku autorky Catherine Brown, M. A., CCC-SLP

Rozdíl mezi „opožděným vývojem“ a „poruchou“ řeči

Odborníci na vady řeči používají označení „děti s opožděným vývojem řeči“ pro děti, které vývojově zaostávají za svými vrstevníky v oblasti verbálních či vyjadřovacích dovedností, přestože jejich receptivní dovednosti (porozumění jazyku) jsou na velmi dobré úrovni. Tímto se tyto děti odlišují od dětí s poruchou řeči, které mají vážné nedostatky jak v oblasti porozumění jazyku, tak i jeho produkci.

Na rozdíl od dětí s poruchou řeči se děti s opožděným vývojem řeči většinou svým vrstevníkům v jazykových dovednostech nakonec vyrovnají, a to často bez nutnosti zásahu. Ale neuspokojení, které tyto děti pociťují, než se ostatním vyrovnají, může vést k negativní interakci s okolím, což v nich může zanechat dlouhodobé stopy. Proto je v nejlepším zájmu všech, aby dětem s opožděným vývojem řeči dle možností co nejrychleji pomohli potíže překonat.

Studie vhodnosti intervence znakování u dětí s opožděným vývojem řeči

Abychom se přesvědčili, že program Baby Signs® může těmto dětem pomoci, sepsala jsem diplomovou práci opírající se o obdobný návrh výzkumného záměru, který ve své studii NIH využily doktorky Linda Acredolo a Susan Goodwyn. V rámci mé studie patnáct dětí splňovalo běžná kritéria charakterizující děti s opožděným vývojem řeči. Tyto děti značně zaostávaly za svými vrstevníky, pokud šlo o slovní zásobu, ale nikoliv v oblasti receptivního jazyka. Z těchto patnácti rodin se pak pět zúčastnilo školení v rámci programu Baby Signs®. Pěti z nich jsme zajistili vyškolení, v němž se klade důraz výhradně na verbální interakci. Do pěti zbývajících rodin jsme nijak nezasahovali.

V rámci 8-měsíční studie jsme všechny tři skupiny dětí s opožděným vývojem řeči porovnávali s dalšími dvěma skupinami dětí:

(a) s dětmi téhož věku, které se vyvíjely zcela typicky (věkově vyrovnanou skupinou) a
(b) mladšími dětmi, které byly v oblasti slovní zásoby na stejné úrovni jako děti s opožděným vývojem řeči (jazykově vyrovnanou skupinou).

Čtyři měsíce po zahájení výzkumu jsme porovnali slovní zásobu v rámci všech skupin.

Výsledky mluvily ve prospěch programu Baby Signs coby užitečného zásahu uplatněného u dětí s opožděným vývojem řeči.

Konkrétně skupina komunikující znaky byla jedinou skupinou, která v oblasti slovní zásoby za svými vrstevníky v průměru již nijak významně nezaostávala. Naopak skupina, u níž byl uplatněn klasický jazykový postup, a skupina, do níž jsme vůbec nezasahovali, zůstaly i nadále daleko za svými vrstevníky. Dosažené výsledky se u těchto dětí blížily spíše výsledkům mladších dětí (jazykově vyrovnaných), a to jak v polovině, tak i na konci studie.

„Jak znakování funguje? Kdy se znakováním začít? Jak se to naučit? Stáhněte si ebook zdarma!“

To, že měli rodiče ve znakující skupině k dispozici znaky, jim pomohlo nejen vylepšit verbální vyjadřovací dovednosti, ale také se vyrovnat s pocity neuspokojení a obavami z toho, že jejich děti v řeči zaostávají. Jakmile rodiče uviděli, kolik toho jejich děti o jazyce vědí, uklidnili se. A v okamžiku, kdy si jejich děti bez výbuchů hněvu a slzí dokázaly pomocí znaků říci o to, co potřebují, život v rodině se stal příjemnější.

Zkušenosti z klinické praxe

V následujících letech (po dokončení projektu diplomové práce) jsem v rámci své klinické praxe program Baby Signs® využila u řady dětí, u nichž se opožděnost řeči projevila. Chci i nadále zjišťovat, jak neocenitelnou pomůckou v rodině může být právě tento program. Chtěla bych však zdůraznit, že každý rodič, který má obavy týkající se jazykového či jiného aspektu vývoje jeho dětí, by se měl obrátit na odborníka na vady řeči, specialistu na vývoj či dětského lékaře a požádat jej o odbornou radu. Každá země má k dispozici programy, v jejichž rámci se nabízejí služby rodinám hledajícím pomoc či informace.

„Objevte cestu, jak se domluvit než přijdou slova. Vše, co potřebujete vědět, abyste mohli s vaším dítětem začít znakovat, najdete v online kurzu znakování.

Zvláště užitečným zdrojem informací pro rodiče, kteří se výslovně zajímají o jazykový vývoj svých dětí, je asociace American Speech-Language-Hearing Association (Americká asociace pro řeč, jazyk a sluch, ASHA). Vydala znamenitou propagační brožuru s názvem „How Does Your Child Hear and Talk?“ ( „Jak vaše dítě slyší a mluví?“) spolu s dotazníkem o vývoji dítěte, kde rodiče vyplní ano/ne u jednotlivých věkových kategorií. Tato knížka napomůže rodičům určit okamžik, kdy je nezbytné vyhledat odbornou pomoc. V brožuře se uvádí nejen to, kdy mají rodiče pomoc vyhledat, ale i informace, které jim pomohou při hledání vhodného specialisty.

Chcete-li získat výtisk této brožury, navštivte stránky www.asha.org nebo kontaktujte řídící centrum asociace ASHA na adrese actioncenter@asha.org.

Pokud chcete znakování zkusit, vše se můžete dozvědět ještě dnes v online kurzu znakování Baby Signs.