Věda o gestech: Učíme se rychleji, když mluvíme pomocí rukou

Gesta v našich životech hrají velkou roli. Platí to ale i u našich nejmenších dětí? Věda mluví jasně. Stoprocentně ano. Přečtěte si s námi krátký úryvek z odborného článku z webu Parenting Science, kde byly zaznamenány výsledky mnoha výzkumů a zjistěte s námi, jak je důležité gesto ve výuce a vzdělávání miminek a batolat.

Pohybujete s rukama, když mluvíte? Většina lidí to tak dělá. Pohyby k nám přirozeně přicházejí a často se tak děje bez vědomého plánování. Nepochybně je velká část z tohoto chování naučená. Pokud například vychováváte dítě v Itálii, naučí se jiná gesta než to z Japonska, Nigérii nebo Kanady. Kulturní variace však nic nemění na skutečnosti, že gestikulace je druhově normální chování. Jako řeč, hudba nebo tanec je gesto součástí našeho biologického dědictví. Děti, které jsou slepé od narození, používají gesta, když mluví, i když mluví s ostatními. Z výzkumu na velkých lidoopích bylo zjištěno, že naši předkové používali své ruce k tomu, aby komunikovali dlouho před vývojem řeči.

Ale proč používáme gesta v současnosti? Je to jen jakési mávání rukama? Či zbytečný atavismus, evoluční pozůstatek, který neslouží žádnému modernímu účelu?

Výzkum naznačuje něco jiného. Jak se ukazuje, naše jednoduché pohyby rukou mají podstatný vliv na způsob, jakým se učíme, rozumíme a řešíme problémy. Zdá se, že děti vystavené mnoha komunikativním gestům se rychleji učí jazyk a získávají větší slovní zásobu. Je také zřejmé, že malé děti mají z gest také prospěch. Například, batolata, u kterých gesta pomáhají s osvětlením podávaných informací.  Bylo zjištěno, že gestikulace pomáhá studentům napříč základními i středními školami naučit se mnohem více – od zvládnutí nových matematických konceptů, až po získání nové slovní zásoby a uvažování o prostorových vztazích. Se všemi těmito důkazy bychom se měli snažit povzbudit gesta jako taková, která podpoří komunikaci a intelektuální výkon našich potomků.

Gesto samo o sobě, které není zdaleka zastaralé ani nadbytečné, hraje důležitou roli v našem kognitivním vývoji.

Podle výzkumů mají děti z gestikulace opravdu velký prospěch. Je jasné, že gesta mohou i dospělým pomoci pochopit význam nových slov. To je důvod, proč je pantomima tak účinná a zábavná. Ale mají gesta podstatný vliv na jazykové vzdělávání i u dětí? Přesvědčte se z následujících výsledků výzkumů:

  • Experimenty ukazují, že dvouleté děti věnují velkou pozornost gestům pro dospělé a používají je k tomu, aby zjistily, o co je dospělí žádají. A neslyšící děti využitím znakového jazyka rozvíjejí jazykové dovednosti v míře podobné sluchovým dětem vystaveným řeči. Děti tak od útlého věku studují naše gesta a chápou, že jsou komunikativní.
  • V experimentu na osmnácti měsíčních až dvaceti čtyř měsíčních dětech se je výzkumníci snažili naučit a pochopit význam slova „pod“ tím, že je žádali, aby umístili jednu položku „pod“ jinou. Například se ptali: Mohl bys dát hračku medvěda pod stůl? Některým dětem pomáhali vysvětlujícím gestem. Dospělý nápadně umístil jednu z rukou pod druhou, když promluvil. Jiná miminka nebyla vystavena gestu, ale místo toho jim ukázali fotografii. Když dospělý požádal děti, aby tento úkol provedly, ukázali jim také fotografii zobrazující požadovaný výsledek (např. Medvěda sedícího pod stolem). V testech, které následovaly bezprostředně po tréninku, výzkumníci nepozorovali žádné rozdíly mezi skupinami. Když však test u dětí o 2-3 dny později opakovali, děti vystavené gestům předstihly děti ve skupině fotografií. Ukázali silnější a pružnější pochopení slova.
  •  Dle dalších výzkumů děti rozvíjejí větší slovní zásobu, když komunikují s lidmi, kteří gestikulují. Naučí se jazyk rychleji, když mají rodiče, kteří dosahují vyšších hodnot na objektivních měřítcích „referenční transparentnosti“, schopnosti zprostředkovat význam slova prostřednictvím neverbálních podnětů. Ve studii sledující 50 batolat zjistili vědci, že tomu tak je i po kontrole velikosti počáteční slovní zásoby dítěte
  • Děti, které používají více gest, mají tendenci rozvíjet pokročilejší dovednosti.
  • Je dokázáno, že když dospělí řeknou dětem, aby se zdrželi gestikulace, děti dosahují výrazně horších pracovních úkolů.
  • Také se zjistilo, že pozorování gest můžete pomoci dětem naučit se novou slovní zásobu.

Znakováním v útlém věku můžete pomoci vašim dětem k lepší komunikaci, porozumění i ke zlepšení dovedností. Pokud vás zajímá znakování, vyzkoušejte naši metodu BabySigns a uvidíte reálné výsledky sami. Pomůžete také k vývoji a zlepšení rané komunikace a k porozumění ještě dříve, než vaše dítě začne mluvit.

Pokud vás výsledky výzkumů zaujali, můžete si přečíst více o této tématice na stránkách Parenting Science, nebo celé znění v článku „The science of gestures: We learn faster when we talk with our hands“ kde jsou obsaženy výsledky působení gest i na starších dětech a dospělých. Také tam naleznete použitou literaturu i odkazy na jednotlivé výzkumy.

Objevte cestu, jak se domluvit než přijdou slova

Vše, co potřebujete vědět, abyste mohli s vaším dítětem začít znakovat.

  • Video seminář pro rodiče
  • Video slovník a materiály ke stažení
  • Podpora zkušené lektorky
  • Videa pro děti a leoprela ke stažení

Stáhněte si eBook zdarma!

Máte-li otázky o tom, jak znakování funguje, kdy se znakováním začít, jak se to naučit apod. ... stáhněte si zdarma eBook, kde najdete odpovědi.

Zašleme vám eBook a informace o znakování s BabySigns. V každém e-mailu je odkaz na odhlášení. Seznamte se s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Najděte kurzy ve vašem městě