Knihy

Chcete se dozvědět, proč je prospěšné číst dětem od útlého věku? Co všechno díky čtení děti získají?
Jak si poradit s emocemi ve výchově? Jak připravit dítěti vhodné prostředí k jeho rozvoji s využitím nejnovějších poznatků vědy? Kniha plná aplikovatelných nápadů ze života.
eBook o tom jak znakování funguje, kdy se znakováním začít, jak se to naučit, apod.