Rozvíjím se - batolata 18 - 36 měsíců

Tyto kurzy jsou vhodné i jako pokračování kurzů Znakujeme se zpěvem a hrou 1 a 2.
Někdy jsou v nabídce jako kurz znakování č. 3.

Miminko je úžasná lidská bytost, která má nepředstavitelný potenciál. Míra jeho rozvoje bude záležet na prostředí, ve kterém vyrůstá. Vzhledem k tomu, že emoce i kognitivní funkce se rapidně rozvíjí ihned po narození (některé zdroje spekulují i o rozvoji ještě dříve) je prostředí, které dítě obklopuje nedocenitelně důležité pro jeho přirozený rozvoj. 

Susan-Godwyn-Linda-Acredolo-smNeurovědci, vývojoví psychologové a mnoho dalších odborníků si kladou otázky, jak můžeme my rodiče působit na dítě, aby jeho rozvoj nebyl nijak omezen a byl vhodně stimulován. Těmto otázkám se během své mnohaleté kariéry věnují i vývojové psycholožky z USA - Linda Acredolo, PhD. a Susan Goodwyn, PhD. Na tyto témata publikovaly i několik bestsellerů a vytvořily program pro rodiče a děti, ve kterém se přátelskou a radostnou formou rodiče dozvědí o moderních poznatcích o raném rozvoji dítěte a zároveň si to hravou formou pod vedením certifikované lektorky při kurzu se svým miminkem či batolátkem vyzkouší. 

Knihy

babyminds-bookSoubaby-hearts-bookčástí kurzů jsou i cenné informace z besellerů Baby Minds - o rozvoji kognitivní inteligence a Baby Hearts - o rozvoji emocí neboli emoční inteligence. Tyto knihy bohužel zatím nebyly přeloženy do češtiny, ale byly přeloženy do mnoha jazyků, takže mnoho rodičů je může najít v řeči, které rozumí.

Nabídka kurzů

Tento program s názvem On The Grow se rozšířil ze Spojených Států i k nám. Pod názvem Rozvíjím se - cesta za poznáním jej nabízí lektorky s mezinárodně platnou certifikací na mnoha místech ČR a SR. 


Dobrodružství venku

Poznávám přírodu i své schopnosti

Tento kurz pomáhá dětem vidět a ocenit kouzlo venkovního světa, který je obklopuje. Během zábavných písniček, aktivit, znakování a jednoduchých kreativních projektů se děti učí poznávat přírodu i své schopnosti. Při jednoduchých aktivitách získávají děti pocit hrdosti z dosaženého úspěchu. Rodiče se dozvědí, co autorky úspěšných knih - Linda Acredolo, Ph.D. a Susan Goodwyn, Ph.D. – doporučují na téma, jak u dětí tento pocit šetrně podpořit. Napomáhá k probuzení touhy po poznání přírody. Kurz mimojiné obsahuje i cenné informace pro rodiče z bestselleru Baby Hearts.

O kurzu

Vhodné pro děti ve věku: 18 - 36 měsíců
Počet lekcí: 1
Délka lekce: 45-60 minut
Doporučená cena lekce: 150 Kč
Zaměření kurzu: Rozvoj nezávislosti
Doplňující výukové materiály: CD s hudbou a zpěvníček ke kurzům Znakujeme se zpěvem a hrou.

Podmořská dobrodružství

Zábava, při které se dítě učí nejen sebekontrole.

Naučte se jednoduché znaky označující zvířátka, která žijí pod hladinou moře, pomocí zábavných písniček, her a aktivit. Kromě veselé zábavy se také dozvíte tipy a strategie, které autorky úspěšných knih pro rodiče - Linda Acredolo, Ph.D. a Susan Goodwyn, Ph.D. – doporučují k tomu, abyste pomohli děti naučit se sebekontrole. Kurz mimojiné obsahuje i cenné rady pro rodiče z beselleru Baby Hearts. 

O kurzu

 

Vhodné pro děti ve věku: 18 - 36 měsíců
Počet lekcí: 1
Délka lekce: 45-60 minut
Doporučená cena lekce: 150 Kč/lekce
Zaměření kurzu: Rozvoj sebekontroly - pomoci dětem kontrolovat impulzy
Doplňující výukové materiály: CD s hudbou a zpěvníček ke kurzům Znakujeme se zpěvem a hrou.

Náš duhový svět

Učím se barvy

V tomto interaktivním kurzu se děti a rodiče naučí zábavné aktivity a hry, které dětem pomohou objevit barvy ve světě kolem nich. Naučí se znaky označující barvy a dozvědí se, jak barvy pomáhají vytvořit základy k dalšímu poznávání.  Kurz mimojiné obsahuje i cenné rady pro rodiče z beselleru Baby Minds autorek programu.

O kurzu

Vhodné pro děti ve věku: 18 - 36 měsíců
Počet lekcí: 1
Délka lekce: 45-60 minut
Doporučená cena lekce: 150 Kč/lekce
Zaměření kurzu: Barvy a základy klasifikace
Doplňující výukové materiály: CD s hudbou a zpěvníček ke kurzům Znakujeme se zpěvem a hrou.

Pozor, jedu!

Cesta jak dovést dítě ke spolupráci

Pomocí tématu dopravních prostředků se děti v kurzu plném zábavných znaků, písniček, příběhů a aktivit učí spolupracovat s druhými. Rodiče se dozvědí tipy a náměty na výchovné taktiky, které autorky úspěšných knih - Linda Acredolo, Ph.D. a Susan Goodwyn, Ph.D. – doporučují pro zvládnutí této nelehké kapitoly ve výchově dětí. Kurz mimojiné obsahuje i cenné rady pro rodiče z bestselleru Baby Minds.

 

O kurzu

Vhodné pro děti ve věku: 18 - 36 měsíců
Počet lekcí: 1
Délka lekce: 45-60 minut
Doporučená cena lekce: 150 Kč
Zaměření kurzu: Rozvoj spolupráce s druhými
Doplňující výukové materiály: CD s hudbou a zpěvníček ke kurzům Znakujeme se zpěvem a hrou.